Στην έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2023 προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου έτους 2023 ανά πηγή χρηματοδότησης έχει ως εξής:

Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1 ΣΑΤΑ 2023 1.330.590,00 €
2 Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΠΟΕ 1.154.204,30 €
3 ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2023 308.900,00 €
4 Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ 1.258.914,28 €
5 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 320.278,27 €
6 Χ.Υ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 12.226,96 €
7 ΔΕΥΑΑ 42.824,94 €
8 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΗ ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ 152.183,52 €
9 ΤΡΙΤΣΗΣ 6.384.215,51 €
10 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.633.722,35 €
11 ΔΕΣΜΗΕ 272.448,09 €
12 ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 100.000,00 €
13 Χ.Υ ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 121.918,78 €
14 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 4.190.123,70 €
15 ΣΑΕ 055 305.830,00 €
16 Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 17.794,45 €
18 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.340.194,00 €
19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 996.287,23 €
20 ΕΣΠΑ-ΠΔΕ 59.639.529,61 €
21 ΥΠΕΣ ΟΠΣ 51682777 500.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ 83.082.185,99

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και την επόμενη χρονιά θα εκτελεστούν σύγχρονα έργα υψηλών προδιαγραφών στο Δήμο Αγρινίου :

“Παρουσιάζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και θέλω να σας βεβαιώσω ότι είμαι υπερήφανος γιατί σε δύσκολες περιόδους καταφέρνουμε και ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις. Το έργο που υλοποιείται στον Δήμο Αγρινίου αναγνωρίζεται κυρίως από τους δημότες οι οποίοι είναι εκείνοι που ωφελούνται από όλα αυτά τα έργα. Θέλω συγχαρώ το Τμήμα Προγραμματισμού και την η Τεχνική Υπηρεσία για το συνολικό αποτέλεσμα».

Τα έργα της ΔΕΥΑΑ ανέρχονται στο ποσό των 25 εκατομμυρίων, οι νέες εντάξεις πράξεων αγγίζουν τα 24.898.981€ , τα νέα έργα με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και ίδια έσοδα 1.870.451,71 και τα συνεχιζόμενα έργα ανέρχονται στο ποσό των 56.253.153,28.


agrinio24.gr