Με αφορμή τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο της επιστολής διαμαρτυρίας των γονέων-συνοδών παιδιών που φοιτούν στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο «ΜΑΡΊΑ ΔΗΜΆΔΗ», που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και συγκριμένα στον πεζόδρομο Μανδηλαρά, το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών επισκέφτηκε τη σχολική δομή για να συζητήσει με τους υπεύθυνους και να καταγράψει τα προβλήματα λειτουργίας του.

Μετά από ουσιαστικό διάλογο που είχε ο εκπρόσωπος του Δικτύου κ. Δημήτρης Τραπεζιώτης με τη Διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου κα. Συργιάννη και την Προϊσταμένη του Ειδικού Νηπιαγωγείου κα. Χαρδαλιά και μετά από ξενάγηση και αυτοψία στο κτίριο όπου στεγάζονται τα ειδικά αυτά σχολεία, καταγράψαμε τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τη Δημοτική Αρχή Αγρινίου και τους αρμόδιους για τη σχολική στέγη προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία τους .

Screenshot 42 3

Χωρίζουμε τις παρατηρήσεις μας σε δύο κατηγορίες. Αυτές που αφορούν στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο υπάρχον κτίριο και σε αυτές που αφορούν στην προοπτική της όσο το δυνατόν συντομότερης μεταφοράς του Ειδικού Σχολείου σε νέα σύγχρονη σχολική στέγη.

Α. Προτάσεις – Παρεμβάσεις για το υπάρχον ακατάλληλο κτίριο:

  • Ο μικρός προάυλιος χώρος-παιδική χαρά που βρίσκεται εντός της δομής χρήζει άμεσης συντήρησης και άρση της επικινδυνότητας με επιπεδοποίηση – ενοποίηση του δαπέδου και αφαίρεση του πλέγματος περίφραξης που κάνει τον μικρό παιδότοπο να μοιάζει με φυλακή.
  • Το Ειδικό Σχολείο είναι υποστελεχωμένο. Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καλυφθούν τα οργανικά κενά και να στελεχωθεί η δομή με το απαραίτητο προσωπικό, που θα προσφέρει λειτουργική πληρότητα, επιτρέποντας έτσι και τη λειτουργία ολοήμερου σχολείου που θα δώσει μια σημαντική ανάσα στη δύσκολη καθημερινότητα των γονιών.
  • Για όσο καιρό θα στεγάζεται το σχολείο σε αυτόν τον ακατάλληλο χώρο, να φροντίσει ο Δήμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του κτιρίου που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα του προσωπικού και των μαθητών.
  • Ο Δήμος Αγρινίου να συνεργαστεί με την Τροχαία και τη Δημοτική Αστυνομία προκειμένου να ληφθούν μέτρα ασφαλούς προσέλευσης των μαθητών, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία στις ώρες άφιξης και αποχώρησης. Επίσης θα βοηθούσε πολύ η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την είσοδο-έξοδο των μαθητών.

Β. Απαραίτητη η μεταφορά του σε νέο σύγχρονο κτίριο με συνεκπαίδευση

Το Ειδικό Σχολείο «Μαρία Δημάδη» είναι γνωστό ότι στεγάζεται σε ακατάλληλο χώρο και η Δημοτική Αρχή Αγρινίου οφείλει άμεσα να σχεδιάσει και να προχωρήσει στη μεταφορά του σε νέα σύγχρονη σχολική μονάδα, με ειδική μέριμνα για τα εξής:

  • Ο νέος χώρος να συστεγάζεται με κανονικό σχολείο για να είναι εφικτή η συνεκπαίδευση. Σήμερα, στα σύγχρονα σχολεία δίνεται μεγάλη έμφαση στην ένταξη, στην πρακτική δηλαδή της συνύπαρξης όλων των μαθητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη της εκπαίδευσης. Η ένταξη αυτή μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσω του θεσμού της συνεκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη των σχέσεων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους συνομηλίκους τους από το γενικό σχολείο, είναι σημαντική για τη σχολική ένταξη των παιδιών αυτών και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή του σχολείου.
  • Ο Δήμος Αγρινίου πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για όλα τα ειδικά σχολεία που λειτουργούν στην επικράτειά του, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και να λειτουργούν σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές με πληρότητα προσωπικού.

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών ΚΑΛΕΊ τη Δημοτική Αρχή να κινηθεί άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων στο Ειδικό Σχολείο «ΜΑΡΊΑ ΔΗΜΆΔΗ».

Screenshot 43 3

Σε ένα Δήμο που δεν υπάρχει σχεδόν καμία πρόνοια και δημοτική πολιτική για τα παιδιά ΑΜΕΑ, με κατεστραμμένα-υπερυψωμένα και κατειλημμένα πεζοδρόμια γεμάτα κολωνάκια, παρανόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα, διαλυμένες παιδικές χαρές και όσες λειτουργούν να είναι απρόσφορες για παιδιά ΑΜΕΑ, ας τηρήσουμε τουλάχιστον τα αυτονόητα:

Να χαίρονται τα παιδιά ένα σύγχρονο λειτουργικό σχολείο όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και να μην αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Screenshot 41 3


agrinio24.gr