Οριστική ταφόπλακα στο κολυμβητήριο – συμπληρωματική σύμβαση 145.000 ευρώ για αποπεράτωση της κεντρικής πλατείας

Οι εξελίξεις στο έργο αποπεράτωσης της κεντρικής πλατείας θα γίνουν όπως είχαμε προβλέψει από τον Ιούνιο του 2022. Συγκεκριμένα: Με την υπ’ αριθ. 474/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 145.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο νέος προϋπολογισμός του έργου εκτινάσσεται στις 503.000 ευρώ!

Αυτό ήταν λίγο ως πολύ αναμενόμενο, αν και υπάρχουν ενστάσεις ως προς τη νομιμότητα, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις οποίες προσπερνάμε.

Εκείνο όμως που προκύπτει με νεότερη εισήγηση – απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη σημερινή (8/12) συνεδρίασή της είναι ότι η εν λόγω πίστωση των 145.000 ευρώ, αφαιρείται από το έργο του κολυμβητηρίου που είναι ενταγμένο, πολλά χρόνια τώρα, στο τεχνικό πρόγραμμα!

Εδώ δικαιολογίες πλέον δεν υπάρχουν. Ήδη αφαιρούνται και με προηγούμενη απόφαση, συνολικά 230.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μπαίνει οριστική ταφόπλακα στο έργο του κολυμβητηρίου και αυτό να βαίνει προς ματαίωση. Φυσικά δεν θα μπορούσατε να βρείτε χρήματα από κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου, που προορίζονται για τα κάθε είδους προεκλογικά σας ρουσφέτια. Γι’ αυτό να ξέρετε ότι πλησιάζει η ώρα της κρίσης…

Πάνος Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»


agrinio24.gr