Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου, την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος – Δήμαρχος).
  2. Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος – Δήμαρχος).
  3. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 (εισηγήτρια κα. Μελαχρή Περσ. – Αντιδήμαρχος).
  4. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2022 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Αντιδήμαρχος).
  5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 23/2022) σχετικά με έγκριση εισόδου – εξόδου σε γήπεδο εμβαδού 4.044,36 τ.μ. όπου λειτουργεί νομίμως υφιστάμενη βιοτεχνία κατασκευής μεταλλικών πλαισίων, ηλεκτρικών πινάκων, δεξαμενών εμπορίας, αποθήκευσης και διακίνησης σίδηρου και σιδερικών στη θέση Ζεστή Αγ. Θωμά – Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου επωνυμίας Πανάρετου Ιωάννη (εισηγητής κ.Αλετράς Αντώνιος – Αντιδήμαρχος).
  6. Εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 24/2022) περί αποζημίωσης γης ιδιοκτησιών κλπ. στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αλετράς Αντώνιος – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Τσώλος

Παρακολουθήστε την συνεδρίαση στο κάτωθι σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UCgPvhpT87Jlgd9kb2NhKl9w


agrinio24.gr