Σε συνέχεια δημοσιευμάτων της τελευταίας εβδομάδας του έτους, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Αγρινίου όφειλε να ενημερώσει τους πολίτες, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως: “Κάποιοι δεν γνωρίζουν ούτε τον οργανισμό και βιάστηκαν να δημιουργήσουν άσχημο κλίμα”.

Αναλυτικά η επιστολή του ΔΣ του Νοσοκομείου για τη ΜΕΘ:

Οι ΜΕΘ μπορεί να εδρεύουν σε συγκεκριμένα Νοσοκομεία ως προς τις υποδομές, αλλά τη διαχείριση των κλινών ΜΕΘ πανελληνίως την έχει αποκλειστικά το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ, επομένως δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια των διοικήσεων των Νοσοκομείων να νοσηλεύουν ασθενείς κατ’ επιλογή τους. Περιστατικά της Αιτωλοακαρνανίας παραπέμπονται σε άλλες πόλεις αναλόγως σοβαρότητας ή διαθεσιμότητας κλινών, όπως αντίστοιχα φιλοξενούνται στη ΜΕΘ του Αγρινίου περιστατικά Νοσοκομείων άλλων Νομών. Συνεπώς αναγκαιότητα διακομιδής ενός περιστατικού σε άλλη δομή μπορεί να προκύψει ακόμα και σε Νοσοκομεία τα οποία έχουν ΜΕΘ εν λειτουργία, εφόσον υπάρχει πληρότητα ή εφόσον υπάρχουν ιατρικές ενδείξεις για τη μεταφορά τους σε άλλη δομή, όταν δεν υπάρχουν ειδικότητες για να υποστηρίξουν πλήρως το περιστατικό.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγρινίου κυρία Σκλάβου η οποία είχε οριστεί από την 6η ΥΠΕ ενώ υπηρετεί σε Νοσοκομείο της Πάτρας, εισηγήθηκε κατεπειγόντως την προσωρινή αναστολή της λειτουργίαςτης ΜΕΘ από τις 8 Νοεμβρίου,διότι από τους 4 ιατρούς που υπηρετούσαναποχώρησαν 2, ένας στα τέλη Σεπτεμβρίου και ένας στα τέλη Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η λειτουργία της ΜΕΘ με βάση τα διεθνή πρότυπα Ασφαλείας. Η εισήγηση διαβιβάστηκε αρμοδίως στο ΚΕΠΥ (Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας) το οποίο και προχώρησε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ΜΕΘ μέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας της.Με άμεση αντίδραση, φροντίσαμε να λάβει νέα συστηματική ενημέρωση ένας ήδη ειδικευμένος στην Εντατικολογία Ιατρός που υπηρετούσε στην Παθολογική Κλινική από την οποία αποσπάστηκε και μετακινήθηκε για εκπαίδευση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ενώ αναμέναμε τον διορισμό της νέας Διευθύντριαςώστε και πάλι να ξεκινήσουμε με 4 ιατρούς σήμερα 2 Ιανουαρίου 2023.

Η θέση Διευθυντή της ΜΕΘ Αγρινίου προκηρύχθηκε στο ίδιο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως με το οποίο φέτος διενεργήθηκαν νέες προσλήψεις γιατρών σε εθνικό επίπεδο. Δεν άργησε να μεριμνήσει η διοίκηση του Νοσοκομείου όπως γράφτηκε, οι προσλήψεις δεν βασίζονται στην δική της ευχέρεια αλλά σε ενιαία κρατική απόφαση την οποία αναμέναμε. Αντιθέτως μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία συνταξιοδότησης του προηγούμενου Διευθυντή και απελευθερώθηκε η θέση του, με εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ιεραρχήθηκεστις πρώτες προτεραιότητές του Νοσοκομείου μας η θέση του διευθυντή ΜΕΘ ώστε να συμπεριληφθεί στην πρώτη διαθέσιμη προκήρυξη που θα διοργάνωνε το Υπουργείο.

Όσον αφορά την επίσπευση του διορισμού της Διευθύντριας, τα θεσμικά όργανα του νοσοκομείου και ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ προσωπικά, φρόντισαν να γίνει πρόσληψη της σε χρόνο ρεκόρ (τέσσερις μήνες είναι ελάχιστος χρόνος για το διορισμό ιατρού μέσω των συμβούλιο κρίσεων σε μόνιμη θέση κάτι που οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να το γνωρίζουν). Επίσπευση η οποία διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι η Διευθύντρια της ΜΕΘ ήταν η μοναδική υποψήφια για τη συγκεκριμένη θέση.

Περί των κλινών της ΜΕΘ για τις οποίες γίνεται τόση συζήτηση, δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες γιατί οι δια του τύπου εμπλεκόμενοι, είτε αγνοούν την αλήθεια είτε επιλέγουν να μην τη διατυπώσουν.Πιο συγκεκριμένα και μετά την αναστολή της λειτουργίας της ΜΕΘ, όπως αυτή προκλήθηκε το καλοκαίρι του 2021, η ΜΕΘ του νοσοκομείο Αγρινίου επαναλειτούργησε με τέσσερις κλίνες και με την επιστημονική ευθύνη γιατρού από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπως προαναφέρθηκε.

Όποιος έχει διαβάσει τον Οργανισμό του νοσοκομείου έστω και μία φορά οφείλει να ξέρει ότι οι κλίνες δεν κατανέμονται σε τμήματα αλλά σε τομείς (Χειρουργικός τομέας 120 κλίνες, Παθολογικός τομέας 100 κλίνες κλπ), με ευθύνη της διοίκησης να κατανέμει τις κλίνες στα τμήματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη παροχή υπηρεσιών υγείας και η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου.

Όσον αφορά στα 12 κρεβάτια τα οποία υπάρχουν στο χώρο που ονομάζεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με βάση τα σχέδια της κρατικής κατασκευάστριας εταιρίας ΔΕΠΑΝΟΜ, ήταν κατανεμημένα ως: 7 κλίνες για μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων και 5 κλίνες στην Καρδιολογική Μονάδα. Σχεδιασμός λογικός καθώς με βάση την απόφαση του ΚΕΣΥ(Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας) του 2016, για τη λειτουργία της ΜΕΘ απαιτείται ένας ιατρός ανά ενάμιση κρεβάτι, με αποτέλεσμα η δύναμη κλινών την οποία μπορεί να αναπτύξει το νοσοκομείο Αγρινίου σαν ΜΕΘ με τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις ιατρών να ανέρχεται στις 7.

Όσον αφορά την διατύπωση για δήθεν λανθασμένη απόφαση στην έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εμφραγμάτων έχουμε να απαντήσουμε τα εξής:

Η καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα στο νομό είναι πολύ αυξημένη με αποτέλεσμα ετησίως να διακομίζονται στα νοσοκομεία Πατρών περισσότερα από 500 οξέα στεφανιαία σύνδρομα τα οποία χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εμφραγμάτων. Η δημιουργία Μονάδας Εμφραγμάτων ήταν πάγιο αίτημα της διεύθυνσης της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγρινίου από το 2017. Μετά από αποφάσεις όλων των οργάνων του νοσοκομείου (Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας,Επιστημονικό Συμβούλιο και Διοικητικό Συμβούλιο),αποφασίστηκε η λειτουργία Μονάδας Εμφραγμάτων, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση των προσφερόμενων από το νοσοκομείο μας υπηρεσιών σε καρδιολογικούς ασθενείς. Με αναλυτική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, χωροθετήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος ώστε να αποδοθεί σε χρήση για τη δημιουργία Μονάδας Εμφραγμάτων, στην οποία σε διάστημα δύο μηνών έχουν νοσηλευθεί περισσότερο από 50 ασθενείς με θνητότητα μικρότερη από 2%.Συνεπώς, ο συγκεκριμένος σχεδιασμός προσφέρει τα μέγιστα στους καρδιολογικούς ασθενείς του Νομού μας, χρησιμοποιώντας κλίνες που ουδέποτε ανήκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έτσι έμεναν διαχρονικά αχρησιμοποίητες με ολοκαίνουργια μηχανήματα εκτός λειτουργίας.

Οι Ισχαιμικές Καρδιακές Παθήσεις παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου ασθενών παγκοσμίως με στατιστική συχνότητα 16%, το ίδιο και στην Ελλάδα, το ίδιο και στην Αιτωλοακαρνανία. Μη μπορώντας να το αγνοήσουμε, πράξαμε το καθήκον μας υπέρ του ασθενούς.Και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε, επιτυγχάνοντας τον στόχο μας για την ανάπτυξη ΑιμοδυναμικούΕργαστηρίου συνεργαζόμενοι με θεσμικούς παράγοντες του νόμου, που έχουν δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για την στήριξη του συγκεκριμένου εγχειρήματος, σεβόμενοιτις ανάγκες του νόμου.

Όσον αφορά τη διευθύντρια της ΜΕΘ, χωρίς τυπικά να έχει καμία ιδιότητα ως γιατρός του νοσοκομείου διότι επίσημα ανέλαβε από τη Δευτέρα 2/1/2023, έσπευσε εξωθεσμικά χωρίς να έχει καμία ενημέρωση για τα ανωτέρω, να εκφράσει τις οποίες αγωνίες της διακινδυνεύοντας με αυτό τον τρόπο, να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας στους πολίτες.

Η εκάστοτε διοίκηση έχει την ευθύνη για τη διευκόλυνση του ιατρικού έργου για την εξασφάλιση της ασφαλούς νοσηλείας των πολιτών όσο όμως σημαντικό είναι να μεριμνούμε για τα ανωτέρω, άλλο τόσο σημαντικό είναι να μην κινδυνολογούμε.

Τα μέλη του ΔΣ

Μιχαήλ Σερασκέρης, Πρόεδρος.

Ελένη Φιλιπποπούλου, Αντιπρόεδρος.

Κωνσταντίνος Πατσιαλός, Διοικητικός Διευθυντής.

Γεώργιος Αλμπάνης, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας.

Ντάσκαρη Γερασιμίδη Ειρήνη, Προϊσταμένη Βιοχημικού, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο ΔΣ.

Νικόλαος Κότσαλος, Μέλος, Δικηγόρος.

Αρετή Κούρτη, Μέλος, Δικηγόρος.

Χαράλαμπος Ρώσσας, Εκπρόσωπος των Ιατρών στο ΔΣ του Νοσοκομείου.

Ζαφειράκης Γεώργιος, Οφθαλμίατρος, Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ


agrinio24.gr