Οι αξιωματούχοι είπαν ότι δύο νοσηλευτές επείγουσας ιατρικής βοήθειας και ένας οδηγός που ανταποκρίθηκαν στο συμβάν και έφτασαν στο σημείο, δεν παρείχαν στον κ. Νίκολς επαρκή φροντίδα.

«Η έρευνά μας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπάλληλοι ανταποκρίθηκαν με βάση την αρχική φύση της κλήσης (για άτομο που ψέκασαν με σπρέι πιπεριού) και τις πληροφορίες που τους είπαν στο σημείο και απέτυχαν να πραγματοποιήσουν επαρκή αξιολόγηση του ασθενή κ. Νίκολς», ανέφεραν οι αξιωματούχοι του Μέμφις.


Πηγή