Όλες οι εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ σε όλο τον κόσμο θα χρησιμοποιούν σύντομα λογισμικό υποδομής πληροφοριών που αναπτύχθηκε από τουρκική αμυντική εταιρεία.

Η STM, μια τουρκική κρατική αμυντική εταιρεία, ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει δύο μεγάλες συμβάσεις σχετικά με την κατεύθυνση, τη συλλογή, τη διαδικασία, τη διάδοση και τη χρήση μυστικών πληροφοριών εντός του ΝΑΤΟ.

Η απόφαση ελήφθη από την Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NCI Agency), η οποία διαχειρίζεται όλη την απόκτηση, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών για τους ηγέτες και τους διοικητές της συμμαχίας.


Πηγή