Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2023.

Αναλυτικά :

Σύνολο εσόδων: 129.892.000,00 €

Σύνολο δαπανών: 129.892.000,00 €

Έσοδα

Τακτικά: 24.681.525,22

Έκτακτα: 79.569.545,97

Έσοδα παρελθόντων ετών : 2.123.001,85

Δάνεια & απαιτήσεις: 9.064.175,13

Υπέρ τρίτων: 7.675.414,00

Χρηματικό υπόλοιπο: 6.778.337,83

Δαπάνες

Λειτουργικές δαπάνες χρήσης: 28.509.674,77

Επενδύσεις : 83.648.747,73

Οφειλές, αποδόσεις, προβλέψεις: 16.965.467,40

Αποθεματικό : 768.110,10

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου τόνισε ότι ο προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής και ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Με ξεκάθαρη στόχευση καταρτίσαμε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, προσαρμοσμένο στις απατήσεις της εποχής, τις ανάγκες των δημοτών μας αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου μας όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης. Απόλυτο κριτήριο μας είναι η ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας των Αγρινιωτών . Αξιοποιούμε όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και όλα όσα διαθέτει ο Δήμος Αγρινίου. Είμαστε ανοικτοί στη συνεργασία και το δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει ένα τεράστιο έργο, που αποτελεί πυξίδα για το μέλλον του Δήμου Αγρινίου. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους για την προσήλωση τους στον στόχο μας».


agrinio24.gr