Οι  επαγγελματίες που επιθυμούν την ανανέωση άδειας χρήσης Κ.Χ. μπορούν  να υποβάλλουν την αίτηση , με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2022 και να καταβάλουν εφάπαξ μέσα στην ίδια προθεσμία όλο το ποσό του αναλογούντος τέλους προκειμένου  να τους χορηγηθεί η άδεια έτους 2022.

Οι επαγγελματίες που έχουν αιτηθεί ήδη την ανανέωση χρήσης Κ.Χ. αλλά κατέστησαν εκπρόθεσμοι στην καταβολή των δόσεων, μπορούν να καταβάλλουν εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2022 το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να διατηρήσουν την άδεια τους σε ισχύ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2641363525 και e-mail:  dtoa@agrinio.gr


agrinio24.gr