Ωριμάζει το μεγάλο νέο έργο-ΣΔΙΤ που αφορά την υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας-Αιτωλοακαρνανίας. Η διαδικασία ωρίμανσης είναι σε εξέλιξη καθώς είναι προγραμματισμένες 3 συμβάσεις με μελετητικές εταιρείες που θα μας φτάσουν μέχρι τα τεύχη δημοπράτησης. Η προώθηση αυτών των συμβάσεων θα φέρει αποτελέσματα το 2023 και θα ορίσει το πως θα προχωρήσει το έργο σε ένα διαγωνισμό για την υλοποίηση του.

Η πρώτη σύμβαση η οποία είναι και σε εξέλιξη αφορά στην εκπόνηση των μελέτης υδραυλικών, κυκλοφοριακής μελέτης και της προμελέτης οδοποιίας, συνολικής αξίας 172.360 ευρώ (139.000 + 24% ΦΠΑ). Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η έρευνα για την κυκλοφοριακή κίνηση στην περιοχή της Λευκάδας.

Ο σημαντικότερος διαγωνισμός θα είναι αυτός που θα ασχοληθεί με την την εκπόνηση στατικής, γεωτεχνικής, περιβαλλοντικής, ηλεκτρομηχανικής μελέτης, μελέτης λιμενικών, ανάλυσης κόστους-οφέλους. Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν και τα τεύχη δημοπράτησης που είναι το βασικό συστατικό που θα μας φτάσει στην εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το κόστος ανέρχεται σε 750.000 ευρώ και ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω της Συμφωνίας Πλαίσιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Εκεί τα 3 σχήματα τα οποία έχουν προκριθεί, θα διαγωνιστούν μεταξύ τους για να προκύψει ο ανάδοχος. Η εκκίνηση του διαγωνισμού αναμένεται.

Τέλος, υπάρχει και ένας τρίτος διαγωνισμός ο οποίος θα έχει ως αντικείμενο γεωτεχνικές και τοπογραφικές έρευνες. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 680.000 ευρώ και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ΠΔΕ.

Πως μπορεί να προχωρήσει το έργο

Το έργο, με την προϋπόθεση της υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ θα πρέπει, για να πάρει την άγουσα της υλοποίησης να εγκριθεί (άρα να έχει υπάρξει προηγουμένως σχετικό αίτημα) από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Με την προώθηση προς υλοποίηση το έργο ολοκληρώνει τις μεγάλες οδικές παρεμβάσεις στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και της σύνδεσης της προς Ήπειρο και Ιόνια Νησιά. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη ολοκληρωθεί η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας, η Ιόνια Οδός, είναι προς ολοκλήρωση η Αμβρακία Οδός (Άκτιο-Αμβρακία) και είναι σε εξέλιξη το σημαντικό έργο της διπλής σύνδεσης Λευκάδας.

Η υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας θα αποτελέσει μια νέα σύγχρονη πύλη από και προς το νησί του Ιονίου το οποίο το καλοκαίρι υποφέρει από κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η νέα αυτή υποδομή, θα αντικαταστήσει την πλωτή γέφυρα που για δεκαετίες προσφέρει τις υπηρεσίες πρόσβασης.

Ένα σημαντικό έργο

Κατά βάση η υποθαλάσσια ζεύξη της Λευκάδας με την Αιτωλοακαρνανία είναι μια φυσική συνέχεια της Αμβρακίας Οδού (μέσω και του έργου της διπλής οδικής σύνδεσης της Λευκάδας). Το έργο έχει χαρακτηριστεί έργο Εθνικού Επιπέδου, πράγμα που δίνει μια άλλη διάσταση στην ανάγκη υλοποίησης του.

Το έργο έχοντας ενταχθεί ως έργο προς υλοποίηση προσβλέπει:

1. Στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών).

2. Στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την διασφάλιση γρήγορων και ασφαλών μετακινήσεων.

3. Στη μείωση του κόστους μεταφορών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σημαντικού σε έκταση και σημασία για την εθνική οικονομία πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας της περιοχής.

Το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, είναι μια διεκδίκηση σχεδόν 35 ετών. Το 2013 είχε βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός παραχώρησης ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, ο οποίος όμως δεν ευτύχησε μέσω οικονομικής κρίσης και είχε ακυρωθεί τρία χρόνια αργότερα.

ypodomes.com


agrinio24.gr