Την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

  • Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

  • Α) Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού.

Β) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

  • Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Αγρινίου, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

  • Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για προσκύρωση τμήματος καταργούμενης κοινόχρηστης διόδου εντός του Ο.Τ. 181A ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στην όμορη ιδιοκτησία με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Κωνσταντίνο Μπισμπίκη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

  • Συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων για το έτος 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

  • Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

  • Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην 24η/28-12-2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

  • Έγκριση αιτιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου έτους 2022.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καζαντζής).


agrinio24.gr