2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων τρέχουν να προλάβουν τις προθεσμίες για να υποβάλουν δηλώσεις για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Στην πλατφόρμα, για τα ακαθάριστα οικόπεδα, οι δηλώσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά έως την 30η Ιουνίου στο akatharista.apps.gov.gr.

Το πρόστιμο είναι 1.000 €. Το στρέμμα κοστίζει από 60 € και πάνω.

Δηλώσεις για ακίνητα σε δασικές εκτάσεις υποβάλλονται έως την 21η Ιουνίου στην πλατφόρμα Εθνικού Μητρώου Κλιματικής Κρίσης.

Θα πρέπει να γίνει μελέτη μηχανικού που κοστίζει από 100€ – 500€

Το πρόστιμο είναι 500€ – 1.500€.

Θα πρέπει να εξεταστούν πιθανές αλλαγές με άκαυστα υλικά, τοίχοι, κουφώματα, στέγες, περίφραξη.


Πηγή