Λύθηκε οριστικά το ζήτημα της διευθέτησης των ομβρίων υδάτων της Ακρόπολης, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών τα έργα «Διευθέτησης των ομβρίων υδάτων της Ακρόπολης Αθηνών και της Βόρειας Κλιτύος της Ακρόπολης μέχρι τον αποδέκτη της οδού Αποστόλου Παύλου – Φάσεις Α΄ και Β΄», στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου, αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία του.

Το έργο διευθέτησης των ομβρίων υδάτων της Ακρόπολης και της Βόρειας Κλιτύος περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος αγωγών και φρεατίων, το οποίο περισυλλέγει τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στον χώρο δυτικά του Ερεχθείου και της πλατφόρμας αποβίβασης του νέου ανελκυστήρα και τα οδηγεί στην περιοχή της πηγής της Κλεψύδρας στη Βόρεια Κλιτύ (Α’ Φάση) και από εκεί, δια μέσου ανοιχτών καναλιών και υπόγειων αγωγών τα παροχετεύει στους τελικούς αποδέκτες του δικτύου της πόλης, στην οδό Αποστόλου Παύλου (Β’ Φάση).

Το έργο συνολικά περιλαμβάνει ένα σύστημα αγωγών και φρεατίων στην περιοχή της Ακρόπολης και ένα δεύτερο σύστημα αγωγών και φρεατίων στην περιοχή της Βόρειας Κλιτύος, δυτικά του νέου ανελκυστήρα και μέχρι την κλίμακα εξόδου των επισκεπτών από την Ακρόπολη, στη Δυτική Κλιτύ. Τα δύο αυτά συστήματα συνδέονται μέσω ενός χαλύβδινου αγωγού, ο οποίος διέρχεται διαμέσου υπάρχουσας υδρορροής στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης και κατέρχεται επί του νεότερου τοίχου αντιστήριξης της εποχής του Ν. Μπαλάνου, ακριβώς δυτικότερα της εγκατάστασης του νέου ανελκυστήρα.


Πηγή