Με 0 και 19 ράντζα αντίστοιχα ολοκληρώθηκαν χθες οι γενικές εφημερίες του Γ.Ν. Ευαγγελισμός, αλλά και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου «Αττικόν».

Ο Ευαγγελισμός δέχθηκε χθες 604 περιστατικά, τα οποία απορροφήθηκαν πλήρως σε κλίνες, χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη ράντζων, ενώ στο Αττικόν αναπτύχθηκαν μόλις 19 ράντζα (θα απορροφηθούν εντός της ημέρας), με το νοσοκομείο να δέχεται χθες 1.074 περιστατικά στο ΤΕΠ του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Αττικόν πριν την εφαρμογή των μέτρων για την μείωση των ράντζων είχε περίπου 900 προσελεύσεις σε κάθε γενική εφημερία του και πάνω από 100 ράντζα σταθερά (περίπου 119 τον Ιανουάριο). Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι στην εφημερία της 18ης Ιανουαρίου αναπτύχθηκαν 122 ράντζα, ενώ στην εφημερία της 11ης Φεβρουαρίου υπήρχαν 39 ράντζα και 47 στην εφημερία της περασμένης Τετάρτης.


Πηγή