Υπεγράφη η σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία “Μπάλος” της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2021 στην περιοχή του Δήμου Θέρμου», προϋπολογισμού 120.000,00 €.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον ενάριθμο 2022ΝΑ25500000, Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με το παρόν έργο, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην πόλη του Θέρμου, από το τέλος του πλακόστρωτου τμήματος στην κεντρική πλατεία του οικισμού και μέχρι το Γυμνάσιο Θέρμου.

thermonews.gr


Πηγή