Ένα φιλόδοξο σχέδιο, την επαναφορά του ντόντο (dodo), ενός ενδημικού πουλιού που ζούσε στο νησί του Μαυρίκιου στον Ινδικό Ωκεανό μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, επιδιώκει μια ομάδα επιστημόνων.

Πρόκειται για μια τολμηρή πρωτοβουλία που θα ενσωματώσει τις εξελίξεις στον προσδιορισμό αλληλουχίας αρχαίου DNA, την τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων και τη συνθετική βιολογία. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι το έργο θα ανοίξει νέες τεχνικές για τη διατήρηση των πτηνών.

Το σπάνιο αυτό πτηνό περιπλανιόταν ανενόχλητο στο νησί, ώσπου έφτασαν οι πρώτοι άνθρωποι, ναυτικοί που έφεραν μαζί τους χωροκατακτητικά ξένα είδη όπως οι αρουραίοι και πρακτικές όπως το κυνήγι. Καταδίκασαν το ντόντο, που δεν έδειχνε φόβο για τους ανθρώπους, σε εξαφάνιση μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες.


Πηγή