Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για τον εκσυγχρονισμό της μουσειακής πολιτικής. Η επεξεργασία του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, θα ξεκινήσει την Παρασκευή (03/02).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, ιδρύονται πέντε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) τα οποία αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της γενικής διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της γενικής γραμματείας Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), οι οποίες, σήμερα, λειτουργούν ως διοικητικές δομές του ΥΠΠΟΑ.

Δύο νομικά πρόσωπα θα έχουν έδρα την Αθήνα, με τις επωνυμίες «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» και «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο». Δύο θα έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη, με τις επωνυμίες «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης» και «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού». Ένα ακόμα θα έχει έδρα στην Κρήτη με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου».


Πηγή