Τα πεπραγμένα της Περιφέρειας, καθώς και την άμεση στοχοθεσία της στον τομέα της Υδρο-οικονομίας, περιέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρος Δημητρογιάννης, σε ημερίδα που διοργάνωσαν, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πράσινο Ταμείο.

Η ημερίδα, που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, είχε ως αντικείμενο το Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες πρακτικές περιβάλλοντος, καθώς και τη διαχείριση των Λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Χρήστος Μπούρας, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Στάθης Σταθόπουλος, ο Ειδικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρης Κατσαρός, ο Δ/ντης της Αποκεντρωμένης, Διονύσης Παναγιωτόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας, Πάρης Ξυπολιάς κ.ά.

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Δημητρογιάννης, αφού τόνισε τη σημασία του πλούσιου υδάτινου στοιχείου της Δυτικής Ελλάδας, περιέγραψε τα σημαντικά πεπραγμένα της Περιφέρειας στον τομέα της Υδρο-οικονομίας, καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία για έργα και δράσεις για το άμεσο μέλλον όπως:

– Την ωρίμανση δράσεων παρακολούθησης σε ΧΥΤΑ/Υ και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

– Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις πέντε φυσικές λίμνες της Αιτωλοακαρνανίας.

– Έργα εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων συστημάτων και μέτρα αντιμετώπισης υφαλμύρινσης υδάτων σε παράκτιες περιοχές.

– Την εκπόνηση της μελέτης του ποταμού Ινάχου στην Αιτωλοακαρνανία για τη διαχείριση των πλημμυρών, μέσω του προγράμματος LIFE.

Οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27, με προϋπολογισμό άνω των 2,2 εκ. ευρώ, θα συμβάλλουν στην προάσπιση των φυσικών υδάτινων πόρων της Δυτικής Ελλάδας και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αξιοποίηση των μέτρων και δράσεων που έχουν καθοριστεί για τα ύδατα και περιέχονται στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή, ενός εργαλείου χρήσιμου για όλους τους επιστημονικούς φορείς, σημειώνοντας την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου, που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες σε ανάλογα ζητήματα.

Για τα σημαντικά πεπραγμένα της Περιφέρειας, αναφέρθηκαν τόσο ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Σταθόπουλος, όσο και ο Πρύτανης κ. Μπούρας.


agrinio24.gr