Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη, τα πρόσωπα που σχετίζονται, δηλαδή η μητέρα του κ. Πολυχρονόπουλου και ο Παύλος Τζίτζης, εμφανίζονται να είναι σε μία άλλη εταιρεία, το 2016 με την επωνυμία «Ανθρώπινες εκφράσεις», η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Οι φίλοι του άλλου ανθρώπου».

Έδρα της εταιρείας είναι η Λεωφόρος Συγγρού, και στην εν λόγω εταιρεία συμμετέχει και μία άλλη συγγενής του κ. Πολυχρονόπουλου, όπου ενδέχεται να είναι η αδελφή του.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας σκοπός της είναι μεταξύ άλλων «η διάδοση και η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προστασία του περιβάλλοντος […] η προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας κι έκφρασης, η ενημέρωση του κοινού για την πολιτισμική παράδοση σε διάφορες περιοχές του πλανήτη κτλ».

Συνεπώς με αυτές τις αποκαλύψεις του Βασίλη Λαμπρόπουλου, όπως τονίζει ο δημοσιογράφος, παρατηρείται ένα περίεργο προηγούμενο σχήμα όπου εμφανίζεται επικεφαλής η μητέρα του Κώστα Πολυχρονόπουλου.


Πηγή