Δημοσιεύθηκε η απόφαση της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία τάχθηκε κατά πλειοψηφία υπέρ της διενέργειας δικαστικών πράξεων κατά των δανειοληπτών από τις εταιρείες διαχείρισης, που λειτουργούν ως εντολοδόχοι των funds που αγόρασαν τα δάνεια.

Όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η απόφαση δημοσιεύθηκε σε χρόνο ρεκόρ, ενώ πριν λίγες μόνο ημέρες είχε ήδη διαρρεύσει η σχετική πληροφορία και μάλιστα ο ακριβής αριθμός των Αρειοπαγητών που είχαν ταχθεί υπέρ των funds και των servicers.

Συγκεκριμένα, η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσίευσε σήμερα Πέμπτη την υπ΄αριθμ. 1/2023 απόφαση της με την οποία κατά πλειοψηφία (56-9) αποφάνθηκε ότι οι διαχειριστές των funds που εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν δικαστικές πράξεις να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι των funds.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο της απόφασης, «η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφαίνεται ότι κατά την παράλληλη και συνδυαστική εφαρμογή των Ν. 4354/2015 και Ν. 3156/2003, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π) έχουν την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015, προς άσκηση κάθε ένδικου βοηθήματος και κάθε άλλης δικαστικής ενέργειας προς είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από το ειδικότερο νομικό πλαίσιο, με βάση το οποίο συντελείται η μεταβίβαση των υπό διαχείριση απαιτήσεων, δηλαδή ακόμη και όταν η μεταβίβαση των απαιτήσεων και η ανάθεση της διαχείρισής τους στις εν λόγω εταιρείες συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων».


Πηγή