Με πιλοτική δίκη το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τα ΚΤΕΛ για τις απώλειες εσόδων από τα δωρεάν ή μειωμένα εισιτήρια συγκεκριμένων κατηγοριών επιβατών, (φοιτητών, μαθητών, πολυτέκνων, πασχόντων από χρόνιες παθήσεις, αναπήρων πολέμου, κ.λ.π) αγοίγοντας το δρόμο για να λάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά από το ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας με πιλοτική δίκη έδωσε λύση στο θέμα που είχε ανακύψει αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης που θα πρέπει να λαμβάνουν τα ΚΤΕΛ από το Δημόσιο λόγω των δωρεάν ή μειωμένων εισιτηρίων.

Σύμφωνα με την 7μελή σύνθεση του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια η Σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου), «ο υπολογισμός του ποσού της αποζημίωσης προκύπτει ευθέως και κατά τρόπο σαφή από το νόμο και την οικεία αιτιολογική έκθεση, ισούται δε με το σύνολο της διαφοράς μεταξύ του αντιτίμου των κατά περίπτωση εκδοθέντων την αντίστοιχη χρονική περίοδο δωρεάν ή μειωμένης τιμής εισιτηρίων και του πλήρους κομίστρου».


Πηγή