Συγκεκριμένα, θα επισκεφτούν τον χώρο που εκτελούνται έργα για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης με δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί υπογραφή συμφωνίας από τους υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών.


Πηγή