Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ 2017 και 2018, καταγράφηκαν στην ΕΕ περισσότερα από 14.000 θύματα εμπορίας και ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος καθώς πολλά περιστατικά δεν εντοπίζονται.

Για την βελτίωση του εντοπισμού των περιστατικών που μένουν κρυφά μέχρι στιγμής, εφαρμόζεται το πρόγραμμα AMELIE(-(enhAncing Mechanisms of idEntification, protection and muLti-agency collaboratIon through transnational and multi-sectoral actors’ Engagement), μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να βελτιώσει το σύστημα αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων, βελτιώνοντας την ικανότητα των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής να εντοπίζουν, να παραπέμπουν με ασφάλεια και να παρέχουν υπηρεσίες ευαίσθητες ως προς τον παράγοντα φύλο και το τραύμα σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, με έμφαση στις ενήλικες γυναίκες.


Πηγή