Η τροποποιημένη εντολή του ECDC που δημοσιεύθηκε πρόσφατα περιλαμβάνει τη δημιουργία του European Health Task Force (EUHTF), που θα συσταθεί και θα συντονιστεί από το ECDC σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ και διεθνείς οργανισμούς.

Το γεγονός αυτό, υπογραμμίζει ξεκάθαρα το γεγονός ότι οι υγειονομικές προκλήσεις ήρθαν για να μείνουν, καθώς και την ανάγκη για έναν ευρύτερο Ευρωπαϊκό συνασπισμό, σε ζητήματα δημόσιας υγείας.


Πηγή