Μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει αναφορικά με τις κατηγορίες για απάτη εις βάρος του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κώστα Πολυχρονόπουλο, το Live News παρουσιάζει ποια θα έπρεπε να είναι η μορφή της κοινωνικής κουζίνας, ώστε να είναι νομικά κατοχυρωμένη.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, σύμβουλος έκδοσης του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», θα έπρεπε να έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ).

Με αυτό τον τρόπο, θα είχε την δυνατότητα συλλογής συνδρομών, εκδηλώσεις κλπ. Τα μέλη θα συμμετείχαν με καταβολή εισφοράς ή εργασία.

Όμως, τα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη διανομή κερδών, καθώς επίσης τα μέλη ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη.

Αμοιβές θα δικαιούνταν μόνο για τις υπηρεσίες και βέβαια θα υπήρχε φορολόγηση 22% επί των εσόδων και θα πλήρωνε μειωμένο τέλος επιτηδεύματος.

Τέλος, τα κέρδη θα πρέπει να επανεπενδύονται.


Πηγή