Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραπάνω ελέγχων αποφασίστηκε η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα καταστούν υποχρεωτικοί οι προσεισμικοί έλεγχοι σε δημόσια κτήρια, όπως οι σχολικές μονάδες και τα νοσοκομεία.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία μίας πλατφόρμα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στην οποία θα καταγράφονται ηλεκτρονικά τα κτήρια που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο προκειμένου ο κρατικός μηχανισμός να διαθέτει, πλέον και ψηφιακά, όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορεί να αξιολογήσει ποιες τροποποιήσεις χρειάζεται να γίνουν στην εκάστοτε περίπτωση.


Πηγή