Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικά ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:


Πηγή